Proces

Faza I : Audytowo-Doradcza

- Spotkanie wstępne z klientem
- Rozpoznanie potrzeb
- Prezentacja kierunku działań
- Wstępne negocjacje z operatorami
- Raport wstępny
- Wybór optymalnych rozwišzań
- Negocjacje z operatorami
- Raport finalny

Faza II : Wdrożeniowa

- Planowanie prac wdrożeniowych
- Wdrożenie
- Sprawozdanie z prac wdrożeniowych

Faza III : Outsourcingowa

- Analiza sytuacji obecnej
- Sprawozdanie z stanu faktycznego
- Sugestia ewentualnych zmian
- Renegocjacje umów z dostawcami
- Prace wdrożeniowe
- Raport wdrożonych zmian