Outsourcing

Firma ITC świadczy usługę niezależnego stałego procesu monitorowania sytuacji bieżącej w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej klienta. Usługa ta zawiera:

  • wykonywanie stałych cyklicznych sprawozdań dotyczących aktualnej sytuacji rynku telekomunikacyjnego
  • renegocjowanie i monitorowanie poprawności wykonywania zobowiązań wynikających z umów z dostawcami usług oraz sprzętu
  • reprezentowanie klienta we wszystkich bieżących sprawach dotyczących formalności wynikających z utrzymania infrastruktury telekomunikacyjnej

Usługę tę wykonujemy na ustalony pomiędzy stronami okres, którego długość zależy ściśle od zapotrzebowania oraz specyfiki działalności prowadzonej przez klienta.