Pakiet

Pakiet jest produktem określanym mianem usługi kompleksowej. W skład pakietu wchodzą elementy, których funkcjonowanie procesowe stanowi zasadę dopełniania.

Proponując pakiet mamy na celu zaproponowanie klientowi usługi połączenia naszych procesów głównych, czyli procesu doradczego wraz z procesem wdrożeniowym jak i procesem okresowego monitorowania.

Klient decydując się na usługę kompleksową proponowaną przez ITC ma możliwość dokonania dowolnej kompilacji usług w oparciu o jego aktualne potrzeby. W pakiecie możemy zawrzeć, więc dowolna kombinacje procesów doradztwa, wdrożenia oraz outsourcingu.