Doradztwo

Usługa ta oparta jest o gruntowną analizę wykonaną na bazie danych wynikających z przeprowadzonego u klienta audytu.

Analiza danych opiera się na procesie symulacyjnym przeprowadzanym przez analityków ITC zawierających dane o aktualnej sytuacji cenowej i technicznej rynku usług telekomunikacyjnych.

Efektem przeprowadzonej symulacji jest raport wstępny, który zawiera rekomendowane rozwiązania oraz kierunki wdrożeniowe, których celem jest usprawnienie struktur telekomunikacyjnych klienta.

Na tym etapie klient wspólnie z doradcą w oparciu o pozyskaną od firmy ITC wiedzę podejmuje decyzję o wdrożeniu jednego z zaproponowanych rozwiązań. Doradca ITC przygotowuje raport finalny, który stanowi element końcowy procesu doradztwa.