Pomoc Charytatywna

W ramach społecznej odpowiedzialności biznesu firma ITC prowadzi aktywną działalność charytatywną poprzez wspieranie i pomoc potrzebującym. Ponieważ sukcesy rodzą potrzebę niesienia pomocy innym, od wielu lat aktywnie angażujemy się w pomoc charytatywną. Jej przejawem jest sponsoring stowarzyszeń, fundacji i instytucji, którym udzieliliśmy wsparcia w organizowanych przez nie przedsięwzięciach.