Kontakt

Independent Telecommunications Consulting Sp. z o.o

OXFORD TOWER
Ul. Chałubińskiego 8 piętro 26

00-613 Warszawa

tel. (22) 830 04 03
fax (22) 830 05 24

email: office@itc.waw.pl

NIP: 526-26-85-786
REGON: 015438590

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000156111