Audyt

Audyt jest pierwszym i podstawowym krokiem jaki stosujemy w naszym procesie który zmierza do zarekomendowania optymalnego rozwiązania telekomunikacyjnego dla klienta.

Celem nadrzędnym przydzielonego do obsługi naszego klienta doradcy jest dokładne poznanie procesów, struktur, zakresu działalności, a przede wszystkim potrzeb przedsiębiorstwa dla którego wykonujemy usługę.

Przeprowadzany audyt opiera się na trzech filarach głównych:

  • poznaniu specyfiki i sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa
  • analizie wydatków ponoszonych na usługi telekomunikacyjne
  • sprawdzeniu możliwości technicznych infrastruktury telekomunikacyjnej

Na każdym z etapów gwarantujemy klientowi pełne bezpieczeństwo i poufność pozyskanych oraz przekazanych nam danych.